Implantati: all on 4 ili all on 6

Implantate će Vam kod nas ugraditi isključivo specijalist oralne kirurgije.

 

To su česti pojmovi koji se u zadnje vrijeme sve češće koriste u stomatologiji a označavaju protetsku rehabilitaciju na implantatima kod pacijenata koji su izgubili sve zube.

All on four se izrađuje kod pacijenata koji su u gornjoj ili donjoj čeljusti izgubili zube te se u preostali greben odnosno u čeljust umeću 4 implantata jer kod takvih pacijenta nemamo dovoljno kosti za postavljanje šest implantata. Nakon sraštavanja implantata odprilike 3 mjeseca uzimaju se otisci i izrađuje se reducirana akrilatna proteza. Takva proteza ne sadrži nepčanu površinu a za implantate se pričvršćuje vijcima koji prolaze s unutarnje strane zuba pa nisu vidljivi u usnoj šupljini.

All on six se također izrađuje kod pacijenta koji su izgubili zube bilo u gornjoj ili donjoj čeljusti a nedostatak koštanog grebena ako je potrebno nadoknađujemo sa umjetnom kosti. U čeljust se umeće šest implantata te nakon osteintegracije uzimaju se otisci za izradu keramičkog mosta koji se na određen način cementira za implantate a samim time što je poduprt sa šest implantata i što je izrađen od kvalitetnijeg materijala, keramike, rad je puno čvršći, dugotrajniji i estetski prihvatljiviji od slične situacije koja se izrađuje na protezi.

IMPLANTATI

Ako je potrebno nadoknaditi izgubljene zube to Vam možemo napraviti pomoću denta…

HIJALURON

Ako Vam smetaju dublje nasolabijalne bore i tanka usta, njih Vam možemo ispuniti…

LJUSKICE - VENEERI

Zube vam možemo estetski poljepšati pomoću krunica i ljuskica ili veneera.